Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Jiří Pospíšil ilmoitti, ettei hän kyennyt teknisistä syistä osallistumaan äänestykseen Olga Sehnalován suosituksesta toiseen käsittelyyn (A8-0053/2015).

°
° ° °

Nirj Deva ilmoitti työjärjestyksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ettei hän kyennyt osallistumaan äänestykseen Margrete Aukenin suosituksesta toiseen käsittelyyn (A8-0130/2015) taloudellisen eturistiriidan vuoksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö