Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid