Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

11. Besluit aangenomen over de Europese Veiligheidsagenda (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Besluit aangenomen over de Europese Veiligheidsagenda (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt en Barbara Matera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid