Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0255(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0055/2015

Ingivna texter :

A8-0055/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 12
CRE 28/04/2015 - 12

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.64
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0173

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

12. Europeiska åklagarmyndigheten (debatt)
CRE

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Victor Negrescu (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Florian Philippot, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Negrescu, Milan Zver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner och Marek Jurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica och Benedek Jávor.

Talare: Věra Jourová och Monica Macovei.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.64 i protokollet av den 29.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy