Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

14. NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Milan Zver, Claude Moraes ja Josef Weidenholzer.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö