Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

14. Avslöjanden nyligen om NSA-organiserat masspionage mot EU:s medborgare, politiker och företag samt Bundesnachrichtendiensts inblandning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Avslöjanden nyligen om NSA-organiserat masspionage mot EU:s medborgare, politiker och företag samt Bundesnachrichtendiensts inblandning (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton, grupplös, Milan Zver, Claude Moraes och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy