Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0306(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2015

Внесени текстове :

A8-0041/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Обяснение на вота
PV 05/04/2017 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург

15. Фондове на паричния пазар ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill представи доклада.

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, независим член на ЕП, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić и Gianluca Buonanno.

Изказаха се: Jonathan Hill и Neena Gill.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.61 от протокола от 29.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност