Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0306(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0041/2015

Ingivna texter :

A8-0041/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Röstförklaringar
PV 05/04/2017 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

15. Penningmarknadsfonder ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Barbara Kappel, grupplös, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić och Gianluca Buonanno.

Talare: Jonathan Hill och Neena Gill.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.61 i protokollet av den 29.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy