Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2140(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0067/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0119

Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург

16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и, 9-и и 10-и ЕФР

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I – Европейски парламент [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІХ – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз, за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“

Доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová и Gilles Pargneaux представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Ryszard Czarnecki и Anders Primdahl Vistisen представиха докладите.

Изказаха се: Jānis Reirs (действащ председател на Съвета), Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) и Vítor Manuel da Silva Caldeira (председател на Сметната палата).

Изказаха се: Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията AFET), Norbert Neuser (докладчик по становището на комисията DEVE), Reimer Böge (докладчик по становището на комисията INTA), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON), Marian Harkin (докладчик по становището на комисията EMPL), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията TRAN), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Fernando Maura Barandiarán (докладчик по становището на комисията CULT), Sylvie Guillaume (докладчик по становището на комисията LIBE), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), Markus Pieper, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor NegrescuVictor Negrescu, Louis Aliot, независим член на ЕП, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Неджми Али, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Ivan Jakovčić и Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller и Андрей Новаков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi и Karin Kadenbach.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Кристалина Георгиева, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová и Gilles Pargneaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 29.4.2015, точка 10.10 от протокола от 29.4.2015, точка 10.11 от протокола от 29.4.2015, точка 10.12 от протокола от 29.4.2015, точка 10.13 от протокола от 29.4.2015, точка 10.14 от протокола от 29.4.2015, точка 10.15 от протокола от 29.4.2015, точка 10.16 от протокола от 29.4.2015, точка 10.17 от протокола от 29.4.2015, точка 10.18 от протокола от 29.4.2015, точка 10.19 от протокола от 29.4.2015, точка 10.20 от протокола от 29.4.2015, точка 10.21 от протокола от 29.4.2015, точка 10.22 от протокола от 29.4.2015, точка 10.23 от протокола от 29.4.2015, точка 10.24 от протокола от 29.4.2015, точка 10.25 от протокола от 29.4.2015, точка 10.26 от протокола от 29.4.2015, точка 10.27 от протокола от 29.4.2015, точка 10.28 от протокола от 29.4.2015, точка 10.29 от протокола от 29.4.2015, точка 10.30 от протокола от 29.4.2015, точка 10.31 от протокола от 29.4.2015, точка 10.32 от протокола от 29.4.2015, точка 10.33 от протокола от 29.4.2015, точка 10.34 от протокола от 29.4.2015, точка 10.35 от протокола от 29.4.2015, точка 10.36 от протокола от 29.4.2015, точка 10.37 от протокола от 29.4.2015, точка 10.38 от протокола от 29.4.2015, точка 10.39 от протокола от 29.4.2015, точка 10.40 от протокола от 29.4.2015, точка 10.41 от протокола от 29.4.2015, точка 10.42 от протокола от 29.4.2015, точка 10.43 от протокола от 29.4.2015, точка 10.44 от протокола от 29.4.2015, точка 10.45 от протокола от 29.4.2015, точка 10.46 от протокола от 29.4.2015, точка 10.47 от протокола от 29.4.2015, точка 10.48 от протокола от 29.4.2015, точка 10.49 от протокола от 29.4.2015, точка 10.50 от протокола от 29.4.2015, точка 10.51 от протокола от 29.4.2015, точка 10.52 от протокола от 29.4.2015, точка 10.53 от протокола от 29.4.2015, точка 10.54 от протокола от 29.4.2015, точка 10.55 от протокола от 29.4.2015, точка 10.56 от протокола от 29.4.2015, точка 10.57 от протокола от 29.4.2015, точка 10.58 от протокола от 29.4.2015, точка 10.59 и точка 10.60 от протокола от 29.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност