Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2140(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0119

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

16. Απαλλαγή 2013 (συζήτηση)
CRE

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2013, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Απαλλαγή 2013 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Απαλλαγή 2013 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Απαλλαγή 2013 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GNSS)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση SESAR

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Οι Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová και Gilles Pargneaux παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Οι Ryszard Czarnecki και Anders Primdahl Vistisen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jānis Reirs (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Vítor Manuel da Silva Caldeira (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Παρεμβαίνουν οι Anneli Jäätteenmäki (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Norbert Neuser (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Marian Harkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Georgi Pirinski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Peter Jahr (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Fernando Maura Barandiarán (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Sylvie Guillaume (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor NegrescuVictor Negrescu, Louis Aliot, μη εγγεγραμμένος, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Ivan Jakovčić και Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller και Andrey Novakov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi και Karin Kadenbach.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová και Gilles Pargneaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.56 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.57 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.58 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015, σημείο 10.59 και σημείο 10.60 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου