Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2140(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0067/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0119

Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg

16. Udelenie absolutória za rok 2013 (rozprava)
CRE

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová a Gilles Pargneaux uviedli svoje správy

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Ryszard Czarnecki a Anders Primdahl Vistisen uviedli svoje správy

Vystúpili: Jānis Reirs (úradujúci predseda Rady), Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) a Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Norbert Neuser (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Marian Harkin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Fernando Maura Barandiarán (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Sylvie Guillaume (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor NegrescuVictor Negrescu, Louis Aliot – nezaradený poslanec, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ivan Jakovčić a Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller a Andrey Novakov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi a Karin Kadenbach.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.10 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.11 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.12 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.13 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.14 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.15 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.16 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.17 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.18 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.19 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.20 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.21 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.22 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.23 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.24 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.25 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.26 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.27 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.28 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.29 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.30 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.31 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.32 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.33 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.34 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.35 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.36 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.37 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.38 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.39 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.40 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.41 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.42 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.43 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.44 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.45 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.46 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.47 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.48 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.49 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.50 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.51 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.52 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.53 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.54 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.55 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.56 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.57 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.58 zápisnice zo dňa 29.4.2015, bod 10.59 a bod 10.60 zápisnice zo dňa 29.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia