Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2140(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0067/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0119

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

16. Ansvarsfrihet 2013 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IV – domstolen [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CDT)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (Eba)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EFT)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (EURATOM)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för GNSS (GNSS)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Clean Sky

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová och Gilles Pargneaux redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Ryszard Czarnecki och Anders Primdahl Vistisen redogjorde för betänkandena.

Talare: Jānis Reirs (rådets tjänstgörande ordförande), Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) och Vítor Manuel da Silva Caldeira (ordförande för revisionsrätten).

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Norbert Neuser (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Marian Harkin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Fernando Maura Barandiarán (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Sylvie Guillaume (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Markus Pieper för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor NegrescuVictor Negrescu, Louis Aliot, grupplös, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ivan Jakovčić och Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller och Andrey Novakov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi och Karin Kadenbach.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová och Gilles Pargneaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.10 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.11 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.12 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.13 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.14 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.15 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.16 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.17 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.18 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.19 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.20 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.21 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.22 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.23 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.24 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.25 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.26 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.27 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.28 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.29 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.30 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.31 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.32 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.33 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.34 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.35 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.36 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.37 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.38 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.39 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.40 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.41 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.42 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.43 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.44 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.45 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.46 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.47 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.48 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.49 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.50 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.51 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.52 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.53 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.54 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.55 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.56 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.57 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.58 i protokollet av den 29.4.2015, punkt 10.59 och punkt 10.60 i protokollet av den 29.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy