Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0026(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0134/2015

Indgivne tekster :

A8-0134/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0110

Protokol
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg

17. Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Sylvie Guillaume (ordfører for udtalelse fra CULT), Lara Comi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Laura Agea for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Brando Benifei, Michał Marusik, løsgænger, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka og Ivan Jakovčić.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov.

Talere: Marianne Thyssen og Elisabeth Morin-Chartier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 29.4.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik