Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0026(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0134/2015

Esitatud tekstid :

A8-0134/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0110

Protokoll
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg

17. Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sylvie Guillaume (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Lara Comi fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Brando Benifei, Michał Marusik (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka ja Ivan Jakovčić.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrey Novakov.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Elisabeth Morin-Chartier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2015protokoll punkt 10.1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika