Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0026(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0134/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0134/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0110

Pöytäkirja
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

17. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sylvie Guillaume (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Brando Benifei, sitoutumaton Michał Marusik, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka ja Ivan Jakovčić.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Elisabeth Morin-Chartier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö