Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0026(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0134/2015

Teksty złożone :

A8-0134/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0110

Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg

17. Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sylvie Guillaume (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Lara Comi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Vallego, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčica, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Branda Benifei, Michał Marusik niezrzeszony, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreya Novakova, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka i Ivan Jakovčić.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Andrey Novakov.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Elisabeth Morin-Chartier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 29.4.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności