Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0026(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0134/2015

Texte depuse :

A8-0134/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0110

Proces-verbal
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg

17. Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Sylvie Guillaume (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Lara Comi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Brando Benifei, Michał Marusik, neafiliat, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka și Ivan Jakovčić.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andrey Novakov.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Elisabeth Morin-Chartier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 29.4.2015.

Notă juridică - Politica de confidențialitate