Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0026(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0134/2015

Predkladané texty :

A8-0134/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0110

Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg

17. Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sylvie Guillaume (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Lara Comi v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Laura Agea v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Brando Benifei, Michał Marusik – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka a Ivan Jakovčić.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrey Novakov.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Elisabeth Morin-Chartier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 29.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia