Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk

19. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 [2015/2012(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez uvedl zprávu.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Vladimír Maňka za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernd Kölmel a Sander Loones.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Gérard Deprez.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.63 zápisu ze dne 29.4.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí