Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 28. travnja 2015. - Strasbourg

19. Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament (rasprava)
CRE

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. [2015/2012(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez predstavio je izvješće.

Govorili su: Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vladimír Maňka, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernd Kölmel i Sander Loones.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Victor Negrescu, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Gérard Deprez.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.63 zapisnika od 29.4.2015..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti