Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 28. april 2015 - Strasbourg

19. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o načrtu prihdkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 [2015/2012(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez je predstavil poročilo.

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Vladimír Maňka v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Bernd Kölmel in Sander Loones.

Po postopku "catch the eye" so govorili Victor Negrescu, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govoril je Gérard Deprez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.63 zapisnika z dne 29.4.2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov