Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург

20. Подобаваща закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности, и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Подобаваща закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности, и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Romana Tomc, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Negrescu, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Bernard Monot, независим член на ЕП, Емил Радев, Ana Gomes, Marisa Matias и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Miguel Viegas.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност