Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg

20. Passende beskyttelse af whistleblowers og journalister med henblik på bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Passende beskyttelse af whistleblowers og journalister med henblik på bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Romana Tomc for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Negrescu, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Bernard Monot, løsgænger, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Miguel Viegas.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik