Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

20. Passende bescherming van klokkenluiders en journalisten om belastingontduiking en belastingontwijking te bestrijden (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Passende bescherming van klokkenluiders en journalisten om belastingontduiking en belastingontwijking te bestrijden (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Romana Tomc, namens de PPE-Fractie, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid