Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg

20. Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Romana Tomc w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot niezrzeszony, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Miguel Viegas.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności