Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

20. Adekvat skydd av uppgiftslämnare och journalister för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Adekvat skydd av uppgiftslämnare och journalister för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Romana Tomc för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Negrescu, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Bernard Monot, grupplös, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy