Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (rozprava)
 5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II (rozprava)
 6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy *** II (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Zavedení palubního systému eCall ***II (hlasování)
  
7.4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (hlasování)
  
7.5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II (hlasování)
  
7.6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***II (hlasování)
  
7.7.Evropská statistika ***II (hlasování)
  
7.8.Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  
7.9.Povinnost vykládky úlovků ***I (hlasování)
  
7.10.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ruskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU *** (hlasování)
  
7.11.Provádění boloňského procesu (hlasování)
  
7.12.Evropský film v digitální éře (hlasování)
  
7.13.Nová strategie EU v oblasti lesnictví (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Rozhodnutí přijaté ve věci Evropského programu pro bezpečnost (rozprava)
 12.Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 13.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 14.Nedávná zjištění týkající se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na kterých se podílela německá zpravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům, politikům a společnostem EU (rozprava)
 15.Fondy peněžního trhu ***I (rozprava)
 16.Udělení absolutoria za rok 2013 (rozprava)
 17.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (rozprava)
 18.Složení Parlamentu
 19.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (rozprava)
 20.Odpovídající ochrana informátorů a novinářů v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (279 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (1032 kb) 
 
Zápis (244 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (24 kb) Jmenovitá hlasování (51 kb) 
 
Zápis (323 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (491 kb) Jmenovitá hlasování (1128 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí