Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***II (συζήτηση)
 5.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***II (συζήτηση)
 6.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές *** II (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διεθνής σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα για το προσωπικό των αλιευτικών σκαφών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα ***II (ψηφοφορία)
  7.4.Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***II (ψηφοφορία)
  7.5.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***II (ψηφοφορία)
  7.6.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***II (ψηφοφορία)
  7.7.Ευρωπαϊκές στατιστικές ***II (ψηφοφορία)
  7.8.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  7.9.Υποχρέωση εκφόρτωσης ***I (ψηφοφορία)
  7.10.Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και Ρωσίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση *** (ψηφοφορία)
  7.11.Συνέχεια στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (ψηφοφορία)
  7.12.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)
  7.13.Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (συζήτηση)
 13.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την μαζικής κλίμακας οργανωμένη κατασκοπεία, εκ μέρους της NSA και με εμπλοκή της Bundesnachrichtendienst, εις βάρος πολιτών, πολιτικών και εταιρειών της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (συζήτηση)
 16.Απαλλαγή 2013 (συζήτηση)
 17.Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I (συζήτηση)
 18.Σύνθεση του Σώματος
 19.Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 20.Επαρκής προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και δημοσιογράφων με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (319 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1032 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (264 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (27 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (50 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (362 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (503 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1060 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου