Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II (arutelu)
 5.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***II (arutelu)
 6.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide *** II (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Kalalaevade laevapere liikmete suhtes kohaldatavaid norme käsitlev rahvusvaheline konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***II (hääletus)
  
7.4.Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II (hääletus)
  
7.5.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***II (hääletus)
  
7.6.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide ***II (hääletus)
  
7.7.Euroopa statistika ***II (hääletus)
  
7.8.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
7.9.Lossimiskohustus ***I (hääletus)
  
7.10.EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga *** (hääletus)
  
7.11.Bologna protsessi rakendamine (hääletus)
  
7.12.Euroopa filmindus digitaalajastul (hääletus)
  
7.13.ELi uus metsastrateegia (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta tehtud otsus (arutelu)
 12.Euroopa Prokuratuur (arutelu)
 13.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 14.Hiljutised paljastused ELi kodanike, poliitikute ja ettevõtete vastu suunatud USA riikliku julgeolekuasutuse ulatusliku luuretegevuse ning Saksa luureteenistuse kaastegevuse kohta (arutelu)
 15.Rahaturufondid ***I (arutelu)
 16.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 17.Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed ***I (arutelu)
 18.Parlamendi koosseis
 19.2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (arutelu)
 20.Rikkumisest teatajate ja ajakirjanike piisav kaitse maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kontekstis (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (276 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1032 kb) 
 
Protokoll (206 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (23 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (50 kb) 
 
Protokoll (317 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (478 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1192 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika