Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II (keskustelu)
 5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (keskustelu)
 6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt *** II (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Kalastusaluksen laivaväkeä koskeva kansainvälinen yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II (äänestys)
  
7.4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II (äänestys)
  
7.5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (äänestys)
  
7.6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***II (äänestys)
  
7.7.Euroopan tilastot ***II (äänestys)
  
7.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  
7.9.Purkamisvelvoite ***I (äänestys)
  
7.10.EY:n ja Venäjän kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (äänestys)
  
7.11.Bolognan prosessin täytäntöönpano (äänestys)
  
7.12.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (äänestys)
  
7.13.Uusi EU:n metsästrategia (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Euroopan turvallisuusohjelmasta tehty päätös (keskustelu)
 12.Euroopan syyttäjänvirasto (keskustelu)
 13.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (keskustelu)
 15.Rahamarkkinarahastot ***I (keskustelu)
 16.Vastuuvapaus 2013 (keskustelu)
 17.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (keskustelu)
 18.Parlamentin kokoonpano
 19.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
 20.Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (282 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1032 kb) 
 
Pöytäkirja (211 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (23 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (52 kb) 
 
Pöytäkirja (319 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (465 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1126 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö