Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2015. április 28., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosítása ***II (vita)
 5.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***II (vita)
 6.A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás *** II (vita)
 7.Szavazások órája
  7.1.A halászhajók legénységére vonatkozó szabályokról szóló nemzetközi egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.2.2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A 2014-2020. évre vonatkozó többéves pénzügyi keret módosítása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.3.A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***II (szavazás)
  7.4.Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosítása ***II (szavazás)
  7.5.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***II (szavazás)
  7.6.A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***II (szavazás)
  7.7.Európai statisztikák ***II (szavazás)
  7.8.A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  7.9.A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség ***I (szavazás)
  7.10.Az EK-Oroszország partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvátország uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv *** (szavazás)
  7.11.A bolognai folyamat végrehajtása (szavazás)
  7.12.Az európai film a digitális korban (szavazás)
  7.13.Az új uniós erdőgazdálkodási stratégia (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Elfogadott határozat a biztonságról szóló európai menetrendről (vita)
 12.Európai Ügyészség (vita)
 13.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 14.Az NSA által végzett, uniós polgárokat, politikusokat és vállalkozásokat érintő tömeges megfigyeléssel kapcsolatban napvilágra került információk (vita)
 15.Pénzpiaci alapok ***I (vita)
 16.2013. évi mentesítés (vita)
 17.Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programok kezdeti előfinanszírozása ***I (vita)
 18.A Parlament tagjai
 19.Bevételi és kiadási előirányzatok a 2016-os pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament (vita)
 20.A visszaélést jelentő személyek és újságírók megfelelő védelme az adóelkerülés és adócsalás elleni közdelemben (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (286 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás (1032 kb) 
 
Jegyzőkönyv (251 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredményei (24 kb) Név szerinti szavazás (52 kb) 
 
Jegyzőkönyv (329 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (478 kb) Név szerinti szavazás (1127 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat