Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (debates)
 5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (debates)
 6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas *** II (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.3.Transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošana ***II (balsošana)
  7.4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (balsošana)
  7.5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (balsošana)
  7.6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***II (balsošana)
  7.7.Eiropas statistika ***II (balsošana)
  7.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  7.9.Izkraušanas pienākums ***I (balsošana)
  7.10.Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai *** (balsošana)
  7.11.Boloņas procesa īstenošana (balsošana)
  7.12.Eiropas kino digitālajā laikmetā (balsošana)
  7.13.Jauna ES meža stratēģija (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Par Eiropas drošības programmu pieņemtais lēmums (debates)
 12.Eiropas Prokuratūra (debates)
 13.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 14.Nesenie atklājumi par VDI masveidā organizētu spiegošanu, kas vērsta pret ES iedzīvotājiem, politiķiem un uzņēmumiem, un Vācijas „Bundesnachrichtendienst” līdzdalību (debates)
 15.Naudas tirgus fondi ***I (debates)
 16.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 17.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana ***I (debates)
 18.Parlamenta sastāvs
 19.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (debates)
 20.Ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (281 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Balsojumi pēc saraksta (1032 kb) 
 
Protokols (246 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (24 kb) Balsojumi pēc saraksta (100 kb) 
 
Protokols (326 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (484 kb) Balsojumi pēc saraksta (1195 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika