Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 28 ta' April 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II (dibattitu)
 5.It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II (dibattitu)
 6.L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu *** II (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015: Emenda tal-QFP għas-snin 2014-2020 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***II (votazzjoni)
  
7.4.Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II (votazzjoni)
  
7.5.It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II (votazzjoni)
  
7.6.L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu ***II (votazzjoni)
  
7.7.L-Istatistika Ewropea ***II (votazzjoni)
  
7.8.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)
  
7.9.L-obbligu ta' żbark ***I (votazzjoni)
  
7.10.Protokoll mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Russja biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE *** (votazzjoni)
  
7.11.L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja (votazzjoni)
  
7.12.Il-films Ewropej fl-era diġitali (votazzjoni)
  
7.13.Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Deċiżjoni adottata rigward l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (dibattitu)
 12.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)
 13.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Rivelazzjonijiet riċenti dwar spjunaġġ organizzat fuq skala kbira mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Istati Uniti (NSA), u l-implikazzjoni tal-Bundesnachrichtendienst fil-konfront taċ-ċittadini, politiċi u kumpaniji tal-UE (dibattitu)
 15.Fondi tas-suq monetarju ***I (dibattitu)
 16.Kwittanza 2013 (dibattitu)
 17.Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-Parlament
 19.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 20.Protezzjoni adegwata tal-infurmaturi u l-ġurnalisti fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (281 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1032 kb) 
 
Minuti (253 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (22 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (50 kb) 
 
Minuti (337 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (487 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1129 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza