Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***II (debat)
 5.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***II (debat)
 6.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer *** II (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Wijziging van het MFK voor de jaren 2014-2020 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II (stemming)
  
7.4.Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***II (stemming)
  
7.5.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***II (stemming)
  
7.6.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer ***II (stemming)
  
7.7.Europese statistiek ***II (stemming)
  
7.8.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  
7.9.Aanlandingsplicht ***I (stemming)
  
7.10.Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU *** (stemming)
  
7.11.Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (stemming)
  
7.12.De Europese film in het digitale tijdperk (stemming)
  
7.13.Een nieuwe EU-bosstrategie (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Besluit aangenomen over de Europese Veiligheidsagenda (debat)
 12.Europees openbaar ministerie (debat)
 13.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 14.Recente onthullingen over massale georganiseerde spionage door de NSA tegen EU-burgers, -politici en -bedrijven en de betrokkenheid van de Bundesnachrichtendienst (debat)
 15.Geldmarktfondsen ***I (debat)
 16.Kwijting 2013 (debat)
 17.Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s ***I (debat)
 18.Samenstelling Parlement
 19.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (debat)
 20.Passende bescherming van klokkenluiders en journalisten om belastingontduiking en belastingontwijking te bestrijden (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (281 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1032 kb) 
 
Notulen (212 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (23 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (50 kb) 
 
Notulen (330 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (378 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1125 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid