Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***II (debatt)
 5.Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar ***II (debatt)
 6.Koldioxidutsläpp från sjötransporter *** II (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Internationell konvention om normer för personal ombord på fiskefartyg *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***II (omröstning)
  7.4.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***II (omröstning)
  7.5.Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar ***II (omröstning)
  7.6.Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***II (omröstning)
  7.7.Europeisk statistik ***II (omröstning)
  7.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  7.9.Landningsskyldighet ***I (omröstning)
  7.10.Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EG och Ryssland för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)
  7.11.Genomförandet av Bolognaprocessen (omröstning)
  7.12.Europeisk film i den digitala tidsåldern (omröstning)
  7.13.En ny EU-skogsstrategi (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Antaget beslut om den europeiska säkerhetsagendan (debatt)
 12.Europeiska åklagarmyndigheten (debatt)
 13.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Avslöjanden nyligen om NSA-organiserat masspionage mot EU:s medborgare, politiker och företag samt Bundesnachrichtendiensts inblandning (debatt)
 15.Penningmarknadsfonder ***I (debatt)
 16.Ansvarsfrihet 2013 (debatt)
 17.Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga ***I (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning
 19.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (debatt)
 20.Adekvat skydd av uppgiftslämnare och journalister för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (279 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (1032 kb) 
 
Protokoll (206 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (24 kb) Omröstningar med namnupprop (50 kb) 
 
Protokoll (320 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (380 kb) Omröstningar med namnupprop (1125 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy