Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0367/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0176

Zápis
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk

3. Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (rozprava)
CRE

Prohlášení Evropské rady a Komise: Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth k výrokům, které pronesla Sophia in 't Veld, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, a Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, José Inácio Faria k vedení rozpravy (předseda upřesnil použitý postup), Matteo Salvini – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleonora Forenza, a Monika Hohlmeier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Monika Hohlmeier, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cornelia Ernst, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Louis Michel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly a Laura Ferrara.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Michela Giuffrida.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Donald Tusk.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić a Andrej Plenković za skupinu PPE o nedávných tragédiích lodí s migranty ve Středozemním moři (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o zprávě o mimořádné Evropské radě ze dne 23. dubna 2015 včetně posledních tragédií ve Středozemním moři a politik EU týkajících se migrace a azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o zprávě o mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 – Tragédie z posledních dní ve Středomoří a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton a Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva a Emmanouil Glezos za skupinu GUE/NGL o zprávě o mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 – Tragédie z posledních dní ve Středomoří a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.67 zápisu ze dne 29.4.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí