Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2660(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0367/2015

Viták :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Szavazatok :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0176

Jegyzőkönyv
2015. április 29., Szerda - Strasbourg

3. Jelentés az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikák (vita)
CRE

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Jelentés az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikák (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth Sophia in 't Veld felszólalásával kapcsolatban, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, José Inácio Faria a vita vezetéséről (az elnök pontosítja a vonatkozó szabályokat), Matteo Salvini, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleonora Forenza, és Monika Hohlmeier.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Cornelia Ernst, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Monika Hohlmeier, aki válaszol arra, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg, Barbara Spinelli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Louis Michel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly és Laura Ferrara.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor és Michela Giuffrida.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) és Donald Tusk.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić és Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, migránsokat szállító hajók Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiáiról (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli üléséről, többek között a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli ülésén elfogadott, a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról szóló jelentésről (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton és Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbb tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva és Emmanouil Glezos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli ülésén elfogadott, a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákról és az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikáiról szóló jelentésről (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.29-i jegyzőkönyv, 10.67. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat