Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0367/2015

Debatai :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0176

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras

3. Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (diskusijos)
CRE

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), William (The Earl of) Dartmouth dėl Sophia in 't Veld pasisakymo, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, ir Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), José Inácio Faria dėl diskusijų tvarkos (Pirmininkas paaiškino taikomas taisykles), Matteo Salvini, , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleonora Forenza) irMonika Hohlmeier.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cornelia Ernst (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Monika Hohlmeier, pastaroji į jį atsakė), Tanja Fajon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mario Borghezio), Helga Stevens, Cecilia Wikström (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kristina Winberg), Barbara Spinelli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Ska Keller, Tiziana Beghin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Silvia Costa), Konstantinos Papadakis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley), Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marina Albiol Guzmán), Birgit Sippel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanouil Glezos), Timothy Kirkhope (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Vicky Ford), Louis Michel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly ir Laura Ferrara.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ir Michela Giuffrida.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) ir Donald Tusk.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić ir Andrej Plenković PPE frakcijos vardu dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimo, įskaitant pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusias nelaimes ir ES migracijos ir prieglobsčio politiką 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu „Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politika“ 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton ir Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ir Emmanouil Glezos GUE/NGL frakcijos vardu „Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika“ 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.67 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika