Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0367/2015

Razprave :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0176

Zapisnik
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg

3. Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (razprava)
CRE

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth o govoru Sophie in 't Veld, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, in Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, José Inácio Faria o poteku razprave (predsednik je pojasnil veljavna pravila), Matteo Salvini samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, in Monika Hohlmeier.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Cornelia Ernst, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Moniki Hohlmeier, ki je nanj odgovorila, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fredrick Federley, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Louis Michel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly in Laura Ferrara.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos in Pier Antonio Panzeri.

Po postopku "catch the eye" so govorili David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor in Michela Giuffrida.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Donald Tusk.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić in Andrej Plenković v imenu skupine PPE o nedavnih tragedijah ladij z migranti v Sredozemlju 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton in Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva in Emmanouil Glezos v imenu skupine GUE/NGL o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.67 zapisnika z dne 29.4.2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov