Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург

5. Състав на Парламента

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Hannu Takkula като член на Европейския парламент на мястото на Olli Rehn, считано от 27 април 2015.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Hannu Takkula заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност