Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Hannu Takkula var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Olli Rehn med virkning fra den 27. april 2015.

Hannu Takkula deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik