Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Hannu Takkula utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Olli Rehn från och med den 27 april 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Hannu Takkula fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy