Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg

6. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- UREDBA KOMISIJE o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenkonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam i pendimetalin u određenim proizvodima ili na njima (D038038/02 - 2015/2667(RPS) - : 23/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za azoksistrobin, dimoksistrobin, fluoroksipir, metoksifenozid, metrafenon, oksadiargil i tribenuron u određenim proizvodima ili na njima (D038141/02 - 2015/2657(RPS) - : 17/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktive Komisije o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (D038203/04 - 2015/2671(RPS) - : 25/7/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu benzena (D039050/01 - 2015/2672(RPS) - : 25/7/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti