Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. április 29., Szerda - Strasbourg

6. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenokonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam és pendimetalin maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - határidő: 23/6/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxisztrobin, dimoxistrobin, fluroxipir, metoxifenozid, metrafenon, oxadiargil és tribenuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - határidő: 17/6/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A referenciamódszerekre, az adatok hitelesítésére és a mintavételi pontok elhelyezkedésére vonatkozó szabályok tekintetében a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv egyes mellékleteinek módosításáról szóló bizottsági irányelv (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - határidő: 25/7/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a benzol tekintetében történő módosításáról (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - határidő: 25/7/2015)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat