Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras

6. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios difenokonazolo, fluopikolido, fluopiramo, izopirazamo ir pendimetalino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - terminas: 23/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios azoksistrobino, dimoksistrobino, fluroksipiro, metoksifenozido, metrafenono, oksadiargilo ir tribenurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - terminas: 17/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva kuria iš dalies keičiami keli direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB priedai, kuriuose nustatytos aplinkos oro kokybės vertinimo pamatinių metodų taikymo, duomenų patvirtinimo ir mėginių ėmimo vietų išdėstymo taisyklės (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - terminas: 25/7/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl benzeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - terminas: 25/7/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika