Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra

6. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz difenokonazola, fluopikolīda, fluopirama, izopirazāma un pendimetalīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) – termiņš: 23/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz azoksistrobīna, dimoksistrobīna, fluroksipīra, metoksifenozīda, metrafenona, oksadiargila un tribenurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) – termiņš: 17/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar kuru groza dažus pielikumus Direktīvās 2004/107/EK un 2008/50/EK, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz standartmetodēm, datu validēšanu un paraugu ņemšanas vietu izvietojumu gaisa kvalitātes novērtēšanai (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) – termiņš: 25/7/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz benzolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) – termiņš: 25/7/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

Juridisks paziņojums - Privātuma politika