Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg

6. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredbe Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenokonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih (D038038/02 - 2015/2667(RPS)) - rok: 23/6/2015
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin, dimoksistrobin, fluroksipir, metoksifenozid, metrafenon, oksadiargil in tribenuron v ali na nekaterih proizvodih (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - rok: 17/6/2015
posredovano pristojni: ENVI

- Direktive Komisije o spremembi nekaterih prilog k Direktivi 2004/107/ES in Direktivi 2008/50/ES ter določitvi pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (D038203/04 - 2015/2671(RPS)) - rok: 25/7/2015
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede benzena (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - rok: 25/7/2015
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov