Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg

7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta delegeeritud määruse (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas) parandused (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete klassifitseerimise metoodikat (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tahkekütusekatelde ning päikeseseadmete, temperatuuriregulaatorite ja lisakütteseadmetega tahkekütusekatelde energiamärgistusega (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kohtkütteseadmete energiamärgistusega (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr1305/2013 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika