Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra

7. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Labojums Komisijas 2014. gada 18. decembra deleģētajā regulā, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 17. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikumā groza metodoloģiju, kas izmantota preču klasifikācijā pēc saimniecības nozarēm (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 22. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 23 aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr.111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 24. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 27. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 24. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 27. aprīli.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika