Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh na převod prostředků INF1/2015 - Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/T/15 - Evropský účetní dvůr (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-01/C/15 - Evropský účetní dvůr (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2015 - Výbor regionů (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o průmyslovém dědictví (B8-0319/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rostoucím počtu případů přerušení těhotenství v závislosti na pohlaví dítěte v Indii (B8-0325/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o dlouhověkosti a systémech sociálního zabezpečení (B8-0327/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o vytěžování textů a dat a autorském právu (B8-0329/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o délce soudních řízení, která v Itálii trvají třetí nejdelší dobu z celé EU (B8-0330/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně medvěda hnědého druhu ursus arctos marsicanus před tuberkulózou skotu (B8-0332/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zdokonalení nařízení (EU) č. 604/2013 (B8-0333/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh usnesení o zvýšení tzv. spravedlivé náhrady agentuře SIAE a o jednotném evropském trhu (B8-0334/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vysokofrekvenčním obchodování (B8-0336/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o elektronickém obchodu: návrhy, směřování a priority pro udržitelný rozvoj (B8-0337/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh usnesení o povinnosti omráčit zvířata před usmrcením a o povinné přítomnosti veterinářů a schválených nezávislých inspektorů za účelem kontroly různých postupů souvisejících s porážkou zvířat (B8-0338/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře ocelářského průmyslu v Evropské unii (B8-0339/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh usnesení o pozastavení platnosti dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou (B8-0340/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti obchodu se slonovinou (B8-0341/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o mezinárodních adopcích (B8-0345/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o vzdělávání jakožto faktoru v rámci snah o vybudování udržitelné energetické unie (B8-0350/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o potřebě základního příjmu (B8-0351/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

Právní upozornění - Ochrana soukromí